mgr Bogusław Pietrusiewicz – Dyrektor Szkoły

mgr Furman Marek  – Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Wilkońska Urszula  – Kierownik Szkolenia Praktycznego

 • mgr Ciepielewski Wiesław – wychowanie fizyczne
 • mgr Ślendak Radosław  – religia
 • mgr Kłosiak Marek – historia, wos, informatyka
 • mgr Knop Renata – bibliotekarz
 • mgr Kubicka – Guła Maria – j.angielski
 • mgr Lejwoda Bernadeta – wychowanie fizyczne
 • mgr Niezborała Monika – biologia, historia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Przybyła Joanna – j.niemiecki
 • mgr Skałecka Izabela – j.polski
 • mgr Szulc Magdalena – matematyka. geografia
 • mgr Śliwa Renata-przedmioty zawodowe
 • mgr Tarczewski Łukasz  – fizyka
 • mgr Tomczak Maciej  – przedmioty zawodowe
 • mgr Trocholepsza Magdalena – matematyka, przedmioty zawodowe
 • mgr Paulina Chłopkowska – pedagog szkolny, informatyka
 • mgr Magdalena Cieślak – historia
 • mgr Rafał Bryks – j. angielski
 • mgr Jarosław Jankowiak – biologia, chemia
 • mgr Aneta Jerzewska – geografia
 • mgr Mateusz Kosierb – j. angielski
 • mgr Anna Kotecka – bibliotekarz
 • mgr Katarzyna Kubiak – j. polski
 • dr Józef Minge – matematyka, fizyka
 • mgr Marta Misiewicz – j. niemiecki
 • mgr Barbara Rau – geografia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Witold Silski – podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Anna Sołtysik-Śliwa – wychowanie fizyczne
 • mgr Jolanta Stankiewicz – j. polski
 • mgr Tomasz Śliwa – wychowanie fizyczne