• I Wojewódzki Konkurs dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

 • „Polacy i Niemcy w Europie”

 • Literatura jako przestrzeń dialogu polsko – niemieckiego
 • Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zupełnie nowego wymiaru w zjednoczonej Europie nabrały również stosunki polsko – niemieckie. Po wielu stuleciach napiętej sąsiedzkiej atmosfery w centrum zainteresowania pojawiają się istotne pytania dotyczące roli, jaką pełnią (i pełnili) Polacy i Niemcy w Europie.
 • Ważnym elementem pozwalającym analizować polsko – niemieckie sąsiedztwo były (i są) relacje literackie, które
 • chcielibyśmy uczynić przedmiotem namysłu dla młodzieży ponadgimnazjalnej, tak aby w
 • sposób aktywny mogła uczestniczyć w toczącym się polsko-niemieckim dialogu.
 • Chcielibyśmy sprowokować wzrost zainteresowania dla obu literatur orazpodobieństw i różnic w ich historii, objawiającej się w losach poszczególnych twórców i tłumaczy, recepcji
 • poszczególnych dzieł oraz transferze wiedzy i wartości, dzięki którym relacje polsko – niemieckie będzie można rozpatrywać w kontekście odmiennym od historycznego tła.
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
 • Organizatorzy
 • Instytut Filologii Germańskiej
 • Instytut Filologii Polskiej
 • UAM w Poznaniu
 • Cel konkursu:popularyzacja wiedzy na temat polsko-niemieckich stosunków politycznych, historycznych, kulturalnych;uwrażliwienie uczestników konkursu na znaczenie wspólnej historii, współczesnych i przyszłych relacji między Polakami i Niemcami wEuropie;wzbudzanie zainteresowania historią i kulturą Polski iNiemiec w kontekście współpracy międzynarodowej w Europie;popularyzacja dłuższych pisemnych form wypowiedzi.
 • Zadanie konkursowe:sporządzenie eseju na wybrany tematTematykonkursu:(jeden temat do wyboru)
 • 1. Karl Dedecius –tłumacz literatury polskiej, publicysta, „budowniczy mostów”między Niemcami i Polakami
 • 2. Czesław Miłoszjako pisarz europejski(analiza porównawczawiersza, cyklu poetyckiego, eseju lub powieści z podobnym utworemdowolnie wybranegopisarza niemieckiego)
 • Termin zgłoszenia:15.11.2016(na załączonym formularzu)
 • Termin nadsyłania prac:15.12.2016
 • Termin ogłoszenia wyników: styczeń 2017 r.
 • Kryteria formalne:maszynopis, język polskiobjętość pracy: 4-8stron (1 strona=1800 znaków ze spacjami), czcionkaTimes New Roman, 12 pkt, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, marginesy: lewy –4cm, górny, dolny i prawy –2,5 cm
 • Kryteria oceny prac:zgodność pracy z wybranym tematem; forma i atrakcyjność przekazu;wiedza autorki/autora pracy, zrozumienie problematyki, sposób prowadzenia wywodu, atrakcyjność przekazu.
 •  

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w II edycji Zielonogórskiego Konkursu Literackiego „Deutsch mal literarisch” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, który organizowany jest przez Koło Naukowe GERMANICA przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W tym roku temat wiodący brzmi:

Ich in meiner Welt.

Termin składania prac mija 15 stycznia 2017 roku,

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w lutym.

 

Więcej informacji w załączniku.

file:///C:/Users/Home/Downloads/Konkurs%20literacki_Deutsch%20mal%20literarisch_Germanica_UZ.pdf

Gotowe prace prosimy składać u p.Przybyły w sali 29

 

file:///C:/Users/Home/Downloads/konkurs_Polacy_Niemcy_regulamin.pdf