Prawidłowy rozwój osobowości oraz zdrowie emocjonalne naszej młodzieży są dla nas tak samo ważne jak rozwój intelektualny oraz nauka zawodu. Dlatego, na tym trudnym etapie dorastania zapewniamy uczniom wsparcie psychologiczne.

 

Funkcję psychologa pełni w szkole mgr Patrycja Walenczak, która zaprasza

w każdy:

 

wtorek: 8.00 – 15.00

czwartek: 8.00 – 14.00 

do gabinetu nr 27 (I piętro)

 

 

Jakie działania realizuje w szkole psycholog?

 

Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, przyczyny trudności

w nauce oraz wraz z nauczycielami poszukuje sposobów ich rozwiązania

 

Wspiera uczniów w motywacji do nauki i realizacji swoich celów życiowych

 

Udziela pomocy psychologicznej uczniom w formie indywidualnych rozmów terapeutycznych i wspierających w celu rozwiązania problemów emocjonalnych oraz różnych trudności związanych z okresem dorastania

 

Diagnozuje sytuacje i trudności wychowawcze uczniów i zespołów klasowych oraz pomaga nauczycielom w ich rozwiązywaniu

 

Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży, mające na celu rozwój osobowości

oraz umiejętności interpersonalnych, niezbędnych w życiu zawodowym i osobistym

 

Realizuje działania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zachowań ryzykownych

 

Wspiera rodziców uczniów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych