RADA RODZICÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący    Monika Spychała
Zastępca Maciej Hałas
Sekretarz Monika Prządka
Skarbnik Anna Bimkiewicz

 

Członkowie :

Małgorzata Gryzik 

Małgorzata Mirek

Alicja Lichy

Mirosława Brzezińska

 Jolanta Stasik 

 Katarzyna Mazur

 Beata Rembacz

Stefański

Król

Aneta Derenda 

 Beata Sławna

 Justyna Rychter

 Anna Tobys

 Jolanta Waśko

 Elżbieta Dziurla

Grzegorz Skałecki 

Monika Tobys

Hanna Halasz

Małgorzata Michałowska

Witold Szczeszek