RYBACKI PROGRAM STYPENDIALNY 2016 – 2020

 

O czym warto pamiętać:

 1. Konkurs wystartuje w połowie czerwca i potrwa do końca lipca br.

 

 1. W tegorocznej edycji planuje się przyznać co najmniej 20 nagród regionalnych
  w wysokości do 500,00 zł.

 

 1. Wnioski składamy wyłącznie w wersji papierowej, pocztą na adres Strażacka 1, 66-330 Pszczew.

 

 1. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania wniosku i sposobu jego oceny znajdują się na stronie internetowej lgrow.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Rybacka-Obra-Warta-390538987635134/.

 

 1. Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o zwrócenie uwagi na to, że obok zdobytych ocen i udziału w konkursach oceniana będzie również działalność społeczna i czytelnictwo.

 

 1. Nagrodą dodatkową dla stypendystów będzie możliwość 3 dniowego skorzystania
  z usług schroniska młodzieżowego wraz z rodzicem lub opiekunem za 1 złotówkę (http://lgrow.pl/oferta-schroniska-mlodziezowego-w-pszczewie/).

 

 1. Nieobowiązkowe wsparcie Programu Stypendialnego minimalną kwotą co najmniej 1,00 zł, można wpłacać na konto bankowe prowadzone przez GBS Międzyrzecz
  o numerze 89 83670000 0029 1567 1001 0006.

 

Pobierz: Wniosek_edycja 2017

Pobierz: Harmonogram konkursu_ edycja 2017

Pobierz: Kryteria oceny_ edycja 2017

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca

w danym roku szkolnym.

 

Komunikat dotyczący terminów oraz procedury składania wniosków na każdy kolejny rok szkolny ukazuje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

www.ko.poznan.pl